Welkom

Le Centre Hospitalier de Tourcoing is een openbare instelling voor gezondheidszorg in het noordoosten van het grootstedelijk gebied van Lille. Meer dan 2000 professionals (artsen, zorgverleners, technische, logistieke, administratieve professionals.) bieden consultatie- en ziekenhuisopnamecapaciteit in de geneeskunde-chirurgie-verloskunde, EHPAD’s en het technische platform (laboratorium, beeldvorming, apotheek).

De opvangcapaciteit bedraagt 780 bedden verdeeld over meer dan 40 gespecialiseerde medische afdelingen (Anesthesie, Angiologie, Cardiologie, Mobiel palliatieve zorgteam, Endocrinologie-Diabetologie, Gynaecologie-Verloskunde, Hepato-Gastro-Enterologie, Geriatrische geneeskunde, Interne en polyvalente geneeskunde, Neurologie, Oncologie, Oogheelkunde, KNO, Longziekten, Reanimatie, Reumatologie, SUMIV – Universitaire Dienst voor Infectie- en Reizigersziekten, UAC- Afdeling Klinische Verslaving, Palliatieve zorgen, Urologie), chirurgische specialiteiten (spijsvertering chirurgie, vasculaire chirurgie, KNO, traumatologie-orthopedie, urologie), pool voor vrouwen ouders en kinderen (CAMSP – Centrum voor vroege medisch-sociale actie CPEF – Centrum voor planning en gezinseducatie – Orthogenie, gynaecologie-Verloskunde, Kindergeneeskunde-Neonatologie) Noodsituaties, Nazorg en revalidatie, Ouderen (Ouderengeneeskunde, Geriatrische nazorg, ouderengeneeskunde, rusthuizen)…
Het ziekenhuis beschikt ook over een volledig technisch platform: operatiekamers, laboratorium, apotheek en medische beeldvorming (MRI, scanner, echografiemachines…)

CONTACT

  • Voor noodgevallen, bel 15
  • Centre Hospitalier de Tourcoing, 155, rue du Président Coty 59200 TOURCOING

Heeft u een contactpersoon nodig die Engels, Arabisch of Nederlands spreekt?: neem per e-mail contact met ons op via contact@ch-tourcoing.fr

RAADPLEGING VOOR NOODGEVALLEN

Aan de balie voor noodgevallen wordt u gevraagd een officieel identiteitsbewijs te overleggen en elk verzekeringsabonnement (zoals de bijgewerkte carte vitale, de Europese kaart, een Belgisch ziekenfondsetiket, een aanvullende ziekenfondskaart, een AME-kaart, een verzekeringscertificaat die de dekking van de zorg bewijst)

Een patiënt die op een buitenlandse verzekering is aangesloten, moet vanaf de eerste geneeskundige zorg en uiterlijk binnen 24 uur een attest van dekking van de zorg opvragen bij zijn verzekeringsmaatschappij (sommige buitenlandse verzekeringsmaatschappijen weigeren aanvragen na de deadline).

 

GEPLANDE RAADPLEGING

Voor het maken van een afspraak voor een raadpleging kunt u het secretariaat telefonisch bereiken op 03 20 69 45 00 van 08u45 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u.

Een medisch secretaresse geeft u de datum en het uur van de afspraak en de locatie van het loket waar u heen moet om uw aankomst te bevestigen en uw administratief dossier aan te vullen.

 

GEPLANDE RAADPLEGINGEN en HOSPITALISATIES

Op de dag van de raadplegingafspraak moet je naar het loket dat bij het maken van de afspraak is aangegeven.
De agent zal u vragen om een officieel identiteitsbewijs en elk verzekeringslidmaatschapsdocument (zoals de bijgewerkte carte vitale, de Europese kaart, een Belgisch ziekenfondsetiket, een ziekenfondskaart, een AME-kaart, een verzekeringscertificaat die de dekking van de zorg bewijst).
U moet op de dag van uw opname in een geplande ziekenhuisopname rechtstreeks naar de zorgdienst gaan die aan u is aangegeven bij de bevestiging van uw afspraak.
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis moet u bij een agent aan het opnamebalie (begane grond van l’Hôpital Châtiliez) nagaan of alle bewijsstukken voor de dekking van de behandelingskosten door de verzekeringsmaatschappijen zijn overgedragen bij het Centre Hospitalier de Tourcoing ingangskantoor.
Een eigen bijdrage van 20% van de dagprijs alsook de vaste prijzen (dagdeel, verzekerde deelname) en de terbeschikkingstelling van een eenpersoonskamer kunnen onder bepaalde contractuele vrijstellingen en bepaalde contractuele voorwaarden gedekt worden door de aanvullende ziektekostenverzekering.
We nodigen u uit om informatie in te winnen bij zorgverzekeraars en aanvullende ziektekostenverzekeringen om op de hoogte te blijven van de servicekosten die voor uw rekening blijven.
Een maatschappelijk werker van het ziekenhuis kan u bijstaan in uw inspanningen om beroep te doen op uw socialezekerheidsrechten.
Als u geen ziektekostenverzekering heeft, blijft u aansprakelijk voor de volledige kosten van de behandeling.
Wij heten u van harte welkom in een etablissement dat haar opvangcapaciteit moderniseert. U wordt opgenomen in een kamer met 1 of 2 bed (den), met badkamer.
De toewijzing van de privékamer gebeurt volgens beschikbaarheid door het zorgstation op de dag van uw opname.
Neem contact op met uw ziekenfonds om het bedrag en de lengte van uw opvang in een eenpersoonskamer te kennen.